ABN AMRO Persbericht: ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 2.791 miljoen over 2017

By , in PR PR Economy on .

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 2.791 miljoen over 2017Nettowinst van EUR 542 miljoen over Q4 2017 dankzij een goed operationeel resultaat en vrijgevallen kredietvoorzieningenNettowinst over heel 2017 stijgt dankzij goede rentebaten, kostenbeheersing en vrijvallen uit kredietvoorzieningenDe cost/income ratio voor 2017 bedraagt 60,1% (2016: 65,9%) en het rendement op eigen vermogen 14,5% (2016: 11,8%)Er wordt een slotdividend van EUR 0,80 per aandeel voorgesteld. Het voorgestelde dividend over heel 2017 van EUR 1,45 per aandeel (2016: EUR 0,84) komt overeen met het doel om 50% van de gerapporteerde nettowinst over 2017 uit te kerenSterke kapitaalpositie met een CET1 ratio van 17,7% en een leverage ratio van 4,1%Kapitaal-update: Basel III-doelstelling voor de CET1 is 17,5-18,5% over 2018. Beoogd dividenduitkering van 50% van de bestendige winst. Aanvullende uitkeringen worden overwogen als de kapitaalpositie binnen of boven de kapitaaldoelstelling uitkomt. Samen is dit minstens 50%Kees van Dijkhuizen, CEO:'Het resultaat over het vierde kwartaal van 2017 was solide, met een nettowinst van EUR 542 miljoen. De netto rentebaten bleven robuust ondanks de uitdagingen van het huidige renteklimaat, en er waren vrijvallen uit de kredietvoorzieningen. De nettowinst over heel 2017 bedroeg EUR 2.791 miljoen, mede dankzij een boekwinst op de verkoop van Private Banking Asia en vrijvallen uit kredietvoorzieningen. De grote kredietportefeuilles (hypotheken, mkb en grootzakelijke kredieten) lieten in 2017 groei zien en de onderliggende kostenontwikkeling profiteert van kostenbesparingen en het IT-transformatieprogramma. Zonder de boekwinst op Private Banking Asia zou de cost/income ratio uitkomen op 61,2% (doelstelling is 56-58% in 2020) en het rendement op eigen vermogen op 13,4% (doelstelling is 10-13%) mede dankzij vrijvallen uit de kredietvoorzieningen. Onze kapitaalpositie bleef sterk, met een fully-loaded CET1 ratio van 17,7% eind 2017. Al met al boekten we goede vooruitgang met onze financiële doelstellingen.In het afgelopen jaar introduceerden we veel digitale innovaties. Een recente innovatie is Franx, een digitaal platform waarmee zakelijke klanten online internationale betalingen kunnen doen en ook valutarisico's kunnen afdekken. We waren een van de eerste banken op het Europese vasteland die internationale 'instant payments' mogelijk maakten, en we introduceerden als eerste grootbank in Nederland onze Developer Portal. We zijn zeer tevreden met de externe erkenning voor onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiermee staan we nu in de top 5% op de FTSE4Good ranglijst en in de top 5% in de Dow Jones Sustainability Index. Verder wonnen we de Circular Economy Investor-prijs bij The Circulars 2018. The Circulars is een initiatief van het Davos World Economic Forum en het Forum of Young Global Leaders.De laatste maanden hebben we onze kapitaalpositie opnieuw bekeken. We hebben in de afgelopen jaren een flinke kapitaalbuffer opgebouwd met het oog op Basel IV, en we verwachten nu dat de risico-gewogen activa met ongeveer 35% zullen toenemen. Om de transitie naar Basel IV goed te laten verlopen, zullen we gezien de onzekerheden in aanvulling op de huidige doelstelling van 13,5% voor de CET1 een prudente buffer aanhouden van 4-5%, en stellen we onze kapitaaldoelstelling voor Basel III voor 2018 vast op 17,5-18,5%. De kapitaaldoelstelling zullen we eind 2018 opnieuw beoordelen. Ons dividendbeleid zal voortaan uit twee elementen bestaan. In de eerste plaats een beoogd uitkeringspercentage van 50%. Aanvullend zullen dividenduitkeringen en/of inkoop van eigen aandelen worden overwogen indien de kapitaalpositie binnen of boven de doelstelling uitkomt. Samen is dit minstens 50%.'
 ABN AMRO Persvoorlichting                                       ABN AMRO Investor Relations
 Jeroen van Maarschalkerweerd, Press Office                Dies Donker, hoofd Investor Relations
 [email protected]                                    [email protected]
+31 20 6288900                                                               +31 20 6282282
Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen in vertaling is het Engelse persbericht leidend.Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4daf1d70-11a2-4064-a784-2793e1a689d3Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eaa9e1b7-be67-416a-ba6d-999355ca4575

The following two tabs change content below.
Marcus Clinker

Marcus Clinker

Marcus is a reporter on the Political Capital team focusing on money in politics. Before joining Daily Telescope, he worked as a researcher and writer for the Institute for Northern Studies at Ohio State University and as a freelance journalist in Portalnd, having been published by over 20 outlets including NPR, the Center for Media and Democracy,The Huffington Post, Salon, Truthout and VICE.com.
%d bloggers like this: