Air China Limited zverejňuje výsledky za prvý štvrťrok 2018: Zlepšenie kvality smerujúce k výraznému nárastu zisku

By , in PR PR World on .

PEKING, 27. apríla 2018 – Spoločnosť Air China Limited (ďalej len „Air China” alebo „spoločnosť” a spolu s dcérskymi spoločnosťami len „skupina”) (HKEX: 00753; LSE: AIRC; SSE: 601111; ADR OTC: AIRYY), dnes zverejnila výsledky za prvý štvrťrok 2018 (ďalej len „obdobie”).

Najdôležitejšie výsledky

  • Celkový zisk medziročne vzrástol o 66,31% na 4 024 miliardy RMB
  • Prevádzkové výnosy medziročne stúpli o 9,11% na 31 607 miliardy RMB
  • Celkové prevádzkové náklady vzrástli medziročne o 6,71% na 28 230 miliardy RMB

Najdôležitejšie prevádzkové a obchodné výsledky

V prvom štvrťroku 2018 zaznamenala čínska ekonomika stabilný vývoj. Aktívny cestovný ruch sa rozvíjal veľmi sľubne, čo sa podpísalo na pretrvávajúcom náraste v oblasti osobnej aj nákladnej leteckej dopravy. V uvedenom období vykázala skupina prevádzkové výnosy vo výške 31 607 miliardy RMB, čo znamená nárast o 9,11% v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. Celkové prevádzkové náklady predstavovali 28 230 miliardy RMB, t.j. nárast o 6,71% v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. Celkový zisk predstavoval 4 024 RMB, t.j. nárast o 66,31% oproti tomu istému obdobiu minulého roku a čistý zisk, ktorý si prerozdelia akcionári kótovaných spoločností predstavoval 2 628 miliardy RMB, čo znamená nárast o 79,23% v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.

Kapacita osobnej dopravy meraná v sedadlokilometroch (ASK) v celej skupine dosiahla v danom období medziročný nárast o 10,96% na 65 758 miliárd. Osobná doprava meraná na báze výnosov z osobokilometrov (RPK) predstavovala 53 350 miliardy, čo znamená medziročný nárast o 9,75%. Z toho výnosy na domácich trasách dosiahli medziročný nárast o 32 596 miliárd (44%), na medzinárodných linkách o 18 849 miliárd (13,65%) a na regionálnych 1 905 miliárd (12,92%). Koeficient zaťaženia cestujúcimi bol 81,13%, to znamená slabý pokles o 0,90 percentuálnych bodov oproti minulému roku, zo toho domáca preprava dosiahla 83,02%, medzinárodná 78,28% a regionálna 78,90%.

Počas sledovaného obdobia dosiahli disponibilné tonokilometre (AFTK) v rámci nákladnej dopravy 3 518 miliárd, t.j. medziročný nárast o 9,81%, zakiaľ čo výnosy z tonokilometrov (RFTK) predstavovali 1 803 miliárd, t.j. nárast o 10,90% oproti tomu istému obdobiu minulého roka. Faktor zaťaženia poštou a nákladom bol 51,26%, to znamená medziročný nárast o 0,51 percentuálneho bodu.

Vyhliadky

V súvislosti s pretrvávajúcim rozvojom celosvetového leteckého priemyslu, stabilným makroekonomickým rastom v Číne a s vplyvom série stratégií priaznivých pre priemysel očakávame, že spoločnosť bude mať v tomto roku viac priestoru pre rozvoj. V súlade s vývojovou filozofiou „Inovácie, koordinácie, zeleného prístupu, otvorenosti a zdieľania”, bude skupina aj v budúcnosti napredovať s cieľom udržať si stabilitu, pokračovať v prehlbovaní reforiem a inovácií, posilňovať nákladový manažment a kontrolu, optimalizovať kapitálovú dlhovú štruktúru a konsolidovať a posilňovať konkurenčné výhody s cieľom zvyšovať výkon a dosahovať trvalo udržateľný rozvoj.

O spoločnosti Air China

Air China Limited (Air China) je národný vlajkový dopravca Číny a popredný poskytovateľ služieb osobnej a nákladnej dopravy a s tým spojenými produktmi a službami v Číne. Sídlo vedenia spoločnosti je v Pekingu, významnom domácom a medzinárodnom centre Číny. Medzi poskytované služby súvisiace s leteckou dopravou patrí údržba lietadiel, pozemná obsluha v Pekingu, Chengdu a ďalších miestach. K 31. decembru 2017 skupina prevádzkovala flotilu 655 lietadiel s priemerným vekom 6,53 rokov a spoločnosť Air China riadila flotilu 396 lietadiel s priemerným vekom 6,57 rokov. Osobná letecká doprava prevádzkovaná spoločnosťou obsluhuje 420 liniek, vrátane 101 medzinárodných, 16 regionálnych a 303 vnútroštátnych trás. Sieť spoločnosti pokrýva 40 krajín a regiónov sveta,  185 miest vrátane 66 medzinárodných, 3 regionálnych a 116 domácich. Spoločnosť Air China bola kótovaná na hongkonskej a londýnskej burze cenných papierov dňa 15. decembra 2004 pod kódmi 00753 a AIRC. 18. augusta 2006 bola spoločnosť Air China kótovaná na šanghajskej burze pod kódom 601111. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Air China: www.airchina.com.cn.

Vyhlásenie bezpečného prístavu

Táto tlačová správa obsahuje predpovede a výhľadové vyhlásenia, ktoré odrážajú súčasné názory spoločnosti s ohľadom na budúce udalosti a finančnú výkonnosť. Tieto názory sa odvíjajú od súčasných predpokladov, ktoré podliehajú rôznym rizikám a môžu sa v priebehu času meniť. Nie je možné zabezpečiť, aby sa predpokladané udalosti zrealizovali, ani aby sa  naplnili očakávania či predpoklady spoločnosti presne tak, ako sú uvedené v tejto tlačovej správe. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých plánovaných.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpg

SOURCE Air China

Related Links

HTTP://www.airchina.com/

The following two tabs change content below.
Jasmine Petters

Jasmine Petters

Jasmine hails from the city of Nizams, Hyderabad, and is currently pursuing her M.D. from there only. She is an internet wizard and has keen passion in All Things tech. She is a regular Comment contributor for The Daily Telescope and writes a Web column, in which she covers war, sports, and everything in between.
%d bloggers like this: