Air China Limited zverejňuje výsledky za prvý štvrťrok 2018: Zlepšenie kvality smerujúce k výraznému nárastu zisku

By , in PR PR World on .

PEKING, 27. apríla 2018 – Spoločnosť Air China Limited (ďalej len „Air China” alebo „spoločnosť” a spolu s dcérskymi spoločnosťami len „skupina”) (HKEX: 00753; LSE: AIRC; SSE: 601111; ADR OTC: AIRYY), dnes zverejnila výsledky za prvý štvrťrok 2018 (ďalej len „obdobie”).

Najdôležitejšie výsledky

  • Celkový zisk medziročne vzrástol o 66,31% na 4 024 miliardy RMB
  • Prevádzkové výnosy medziročne stúpli o 9,11% na 31 607 miliardy RMB
  • Celkové prevádzkové náklady vzrástli medziročne o 6,71% na 28 230 miliardy RMB

Najdôležitejšie prevádzkové a obchodné výsledky

V prvom štvrťroku 2018 zaznamenala čínska ekonomika stabilný vývoj. Aktívny cestovný ruch sa rozvíjal veľmi sľubne, čo sa podpísalo na pretrvávajúcom náraste v oblasti osobnej aj nákladnej leteckej dopravy. V uvedenom období vykázala skupina prevádzkové výnosy vo výške 31 607 miliardy RMB, čo znamená nárast o 9,11% v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. Celkové prevádzkové náklady predstavovali 28 230 miliardy RMB, t.j. nárast o 6,71% v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. Celkový zisk predstavoval 4 024 RMB, t.j. nárast o 66,31% oproti tomu istému obdobiu minulého roku a čistý zisk, ktorý si prerozdelia akcionári kótovaných spoločností predstavoval 2 628 miliardy RMB, čo znamená nárast o 79,23% v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.

Kapacita osobnej dopravy meraná v sedadlokilometroch (ASK) v celej skupine dosiahla v danom období medziročný nárast o 10,96% na 65 758 miliárd. Osobná doprava meraná na báze výnosov z osobokilometrov (RPK) predstavovala 53 350 miliardy, čo znamená medziročný nárast o 9,75%. Z toho výnosy na domácich trasách dosiahli medziročný nárast o 32 596 miliárd (44%), na medzinárodných linkách o 18 849 miliárd (13,65%) a na regionálnych 1 905 miliárd (12,92%). Koeficient zaťaženia cestujúcimi bol 81,13%, to znamená slabý pokles o 0,90 percentuálnych bodov oproti minulému roku, zo toho domáca preprava dosiahla 83,02%, medzinárodná 78,28% a regionálna 78,90%.

Počas sledovaného obdobia dosiahli disponibilné tonokilometre (AFTK) v rámci nákladnej dopravy 3 518 miliárd, t.j. medziročný nárast o 9,81%, zakiaľ čo výnosy z tonokilometrov (RFTK) predstavovali 1 803 miliárd, t.j. nárast o 10,90% oproti tomu istému obdobiu minulého roka. Faktor zaťaženia poštou a nákladom bol 51,26%, to znamená medziročný nárast o 0,51 percentuálneho bodu.

Vyhliadky

V súvislosti s pretrvávajúcim rozvojom celosvetového leteckého priemyslu, stabilným makroekonomickým rastom v Číne a s vplyvom série stratégií priaznivých pre priemysel očakávame, že spoločnosť bude mať v tomto roku viac priestoru pre rozvoj. V súlade s vývojovou filozofiou „Inovácie, koordinácie, zeleného prístupu, otvorenosti a zdieľania”, bude skupina aj v budúcnosti napredovať s cieľom udržať si stabilitu, pokračovať v prehlbovaní reforiem a inovácií, posilňovať nákladový manažment a kontrolu, optimalizovať kapitálovú dlhovú štruktúru a konsolidovať a posilňovať konkurenčné výhody s cieľom zvyšovať výkon a dosahovať trvalo udržateľný rozvoj.

O spoločnosti Air China

Air China Limited (Air China) je národný vlajkový dopravca Číny a popredný poskytovateľ služieb osobnej a nákladnej dopravy a s tým spojenými produktmi a službami v Číne. Sídlo vedenia spoločnosti je v Pekingu, významnom domácom a medzinárodnom centre Číny. Medzi poskytované služby súvisiace s leteckou dopravou patrí údržba lietadiel, pozemná obsluha v Pekingu, Chengdu a ďalších miestach. K 31. decembru 2017 skupina prevádzkovala flotilu 655 lietadiel s priemerným vekom 6,53 rokov a spoločnosť Air China riadila flotilu 396 lietadiel s priemerným vekom 6,57 rokov. Osobná letecká doprava prevádzkovaná spoločnosťou obsluhuje 420 liniek, vrátane 101 medzinárodných, 16 regionálnych a 303 vnútroštátnych trás. Sieť spoločnosti pokrýva 40 krajín a regiónov sveta,  185 miest vrátane 66 medzinárodných, 3 regionálnych a 116 domácich. Spoločnosť Air China bola kótovaná na hongkonskej a londýnskej burze cenných papierov dňa 15. decembra 2004 pod kódmi 00753 a AIRC. 18. augusta 2006 bola spoločnosť Air China kótovaná na šanghajskej burze pod kódom 601111. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Air China: www.airchina.com.cn.

Vyhlásenie bezpečného prístavu

Táto tlačová správa obsahuje predpovede a výhľadové vyhlásenia, ktoré odrážajú súčasné názory spoločnosti s ohľadom na budúce udalosti a finančnú výkonnosť. Tieto názory sa odvíjajú od súčasných predpokladov, ktoré podliehajú rôznym rizikám a môžu sa v priebehu času meniť. Nie je možné zabezpečiť, aby sa predpokladané udalosti zrealizovali, ani aby sa  naplnili očakávania či predpoklady spoločnosti presne tak, ako sú uvedené v tejto tlačovej správe. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých plánovaných.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpg

SOURCE Air China

Related Links

HTTP://www.airchina.com/

%d bloggers like this: