Anoto ingår nya avtal med Vodafone och Welsh Ambulance

By , in PR PR Health on .

Stockholm, den 27 april 2018 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att bolaget har undertecknat ett upphandlingsavtal med Vodafone Limited (Vodafone). Avtalet upprättar ett ramverk, inom vilket Anoto och Vodafone kommer att samarbeta för att tillgodose behoven hos Vodafones organisationskunder. Avtalet har också gjort det möjligt för Anoto att ingå ett nytt avtal om att förlänga sitt samarbete med Vodafones kund, Welsh Ambulance Services Trust (Welsh Ambulance), i ytterligare tre år.
Welsh Ambulance har framgångsrikt använt Anotos teknologiplattform (pennor, mönster och programvara) för patientjournaler vid akuta utryckningar. Varje ambulanssjukvårdare och medlem i ambulansbesättningen använder en digital penna från Anoto för att dokumentera all interaktion med patienter. Patientinformation integreras i National Health Services (NHS) databas och de bearbetade uppgifterna och verksamhetsanalyserna delas med NHS Wales. Welsh Ambulance använder i genomsnitt 550 000 Anoto-formulär om året. Det totala transaktionsvärdet av att förnya avtalet uppgår till cirka 1,5 MUSD för avgifter för pennlicenser och programvara, mönster och tryck. Dessutom förväntas Welsh Ambulance köpa Anotos nyligen lanserade penna AP‑701. Dessa förväntade hårdvaruinköp ingår inte i beloppet 1,5 MUSD.Dessa spännande avtal och den kommersiella strukturen hos samarbetena ses som en bekräftelse på att Anoto nu levererar rätt produkter med ett värdeinnehåll som är bra för kunder och bra för Anoto.För ytterligare information, vänligen kontakta:Joonhee Won, VDFör mer information om Anoto: www.anoto.com eller e-post [email protected]Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400
Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 07.30 CET.Om AnotoBilaga180427 Anoto agreements with Vodafone and Welsh Ambulance_SV

%d bloggers like this: