Spole�nost Christie představí na výstavě ISE 2018 nová řešení celého svého portfolia

By , in PR PR Sci/Tech on .

WOKINGHAM, Anglie, 6. února 2018 – SpoleÄ�nost Christie® bude na výstavÄ› ISE 2018 prezentovat své odborné znalosti a vynikající výrobu v Å¡iroké Å¡kále audiovizuálních Å™eÅ¡ení. NávÅ¡tÄ›vníci Stánku 1-H70 budou mít příležitost seznámení s nejnovÄ›jším vývojem spoleÄ�nosti v architektuÅ™e a výkonnosti systému pÅ™enosu AV pÅ™es média IP, nejnovÄ›jšími laser fosforovými projektory spoleÄ�nosti Christie, zcela novým Å™eÅ¡ením video panelu a nejnovÄ›jším extrémnÄ› úzkým zobrazovacím rozsahem pixelů.

Christie Terra  je kompletní nativní systém pÅ™enosu obsahu 4K, 4:4:4 – od pÅ™ehrávaÄ�e k zobrazení – který pomáhá zákazníkům využít výhod systémů AV-over-IP (pÅ™enos AV pÅ™es IP média). Systém je postaven na standardní technologii SDVoE pro maximální kompatibilitu, poskytuje standardizovaný přístup k maximalizaci rozsahu a uživatelské zkuÅ¡enosti pÅ™i zachování integrity zdrojového materiálu tvůrce bez degradace, komprese nebo latence. Systém Terra podporuje video formáty až do 4K pÅ™i frekvenci 60 Hz a poskytuje bezprecedentní pÅ™enos a zpracování nekomprimovaného videa s nulovou latencí a bez artefaktu pÅ™es cenovÄ› dostupné ethernetové komponenty 10G. NavÅ¡tivte náš stánek a zjistíte, jak s uvedením systému Terry spoleÄ�nost Christie vyznaÄ�ila zaÄ�átek nového způsobu práce, který zefektivňuje, rozÅ¡iÅ™uje a zlepÅ¡uje distribuci, zpracování a správu AV způsobem, který dříve nebyl možný.

Nová Å™ada laser fosforových projektorů Christie® Crimson Series 3DLP® dodává až 25 000 ISO lumenů, zpracování 60 Hz a technologii  Christie BoldColor Technology v kompaktním a robustním balíÄ�ku s nízkou poÅ™izovací cenou za pronájem, využití pÅ™i pÅ™edstaveních a pevnou instalaci. Uživatelé ocení ultra rychlé zpracování elektroniky Christie TruLifeâ„¢ a vestavÄ›ných možností zvukového mixu Christie Twistâ„¢. KromÄ› toho pÅ™idáním systému  Christie Mystique uživatelé zkrátí dlouhou dobu kalibrace projektoru z hodin na minuty, což uÅ¡etří Ä�as i náklady na práci. Řada Crimson, která byla navržena s ohledem na techniky, byla vybudována jako odolná a snadno pÅ™enosná, manipulovatelná a snadná k instalaci díky kompaktnímu tvaru, tichému provozu a orientaci v rozmezí 360 stupňů. Díky zabudovanému laserovému svÄ›telnému zdroji IP5X poskytují projektory Crimson roky spolehlivého, levného a prakticky bezúdržbového provozu a souÄ�asnÄ› nabízejí živé a pÅ™irozené barvy. Díky svému dlouhotrvajícímu jasu, spolehlivosti a odolnosti nabízí Å™ada Crimson to nejlepší z laser fosforové technologie s jasem a barevností, které si na dneÅ¡ním stále se vyvíjejícím trhu žádají jak organizátoÅ™i stálých akcí, tak i živých pÅ™edstavení. SpoleÄ�nost Christie se velmi těší na to, co si zákazníci pomyslí o nové sérii projektorů na výstavÄ› ISE 2018.

Nové LED video panely CorePlus Christie® Velvet® poskytují bezkonkuren�ní flexibilitu designu pro cenově výhodná řešení LED video panelů. Pixelové rozlišení v rozmezí od 1,2 do 4,0 milimetrů umožňuje jednoduché přizpůsobení populárním rozlišením obrazu v�etně 4K, je plně přizpůsobitelné dálkovým nebo místním ovládáním a může být instalováno i obsluhováno zepředu i zezadu. Perfektní pro veřejné prostory, kasina, zábavní parky, kostely, vysílací stanice, řídicí místnosti a konferen�ní místnosti, kromě řady dalších využití. Systém přímé montáže umožňuje úzkou instala�ní hloubku menší než 100 milimetrů. Panely CorePlus obsahují přímý systém montáže, který umožňuje rychlou a snadnou instalaci přímo na ploché stěny a eliminuje potřebu další montážní konstrukce a tím dále snižuje celkové náklady na systém. Navíc s novým ovlada�em E600 mohou koncoví uživatelé snadno nastavit rozlišení 4K při frekvenci 60 Hz.

S ovladaÄ�em E600 je kompatibilní také video panel Apex 0.9mm LED video wall, který je novým Ä�lenem Å™ady Christie® Velvet® Apex Series. Tento panel je nyní k dispozici ve velmi jemném pixelovém rozliÅ¡ení od 0,9 mm do 2,5 mm a s pomÄ›rem stran 16: 9. Displej série Apex zobrazuje obsah v bezvadných detailech, takže je ideální volbou pro aplikace, kde je prvoÅ™adá kvalita obrazu a jas. Nová nabídka umožňuje nastavení populárního rozliÅ¡ení na menší ploÅ¡e, stejnÄ› jako snížení optimálních a minimálních vzdáleností sledování. Řada Apex nabízí proprietární Å™eÅ¡ení s vysoce kvalitními komponenty, které fungují jako systém poskytující nejlepší vizuální zážitek, maximalizuje dobu zobrazení a zajiÅ¡Å¥uje naprostou bezstarostnost, která je s ostatními LED displeji nesrovnatelná.

NávÅ¡tÄ›vníci naÅ¡eho stánku budou mít také příležitost k prohlížení celé Å™ady cenovÄ› dostupných laser fosforových projektorů s vysokým jasem Å™ady GS Series spoleÄ�nosti Christie. NejnovÄ›jší přírůstky, dva modely 630-GS, doplňují celou Å™adu GS a nabízejí dokonalou prezentaci sofistikované projekce s vysokým jasem pro uživatele nebo integrátory, kteří požadují Å¡piÄ�kový výkon v kombinaci s nízkou poÅ™izovací cenou. Tyto modely jsou dostupné buÄ� v rozliÅ¡ení HD (1920×1080) nebo WUXGA (1920×1200) a nabízí mimořádnÄ› tichý provoz, kompaktní design a vÅ¡estrannost a mohou být instalovány v nároÄ�ných prostorách, blíže k publiku, aniž by to ovlivnilo jejich zážitek. Zákazníci, kteří organizují podnikové akce, až po zákazníky pořádající veÅ™ejné projekce, by mÄ›li navÅ¡tívit stánek spoleÄ�nosti Christie, aby vidÄ›li, jakým způsobem mohou těžit z celkového Å¡piÄ�kového výkonu a spolehlivosti v prostÅ™edí s vysokým využitím, které poskytuje Å™ada GS.

VÅ¡echny tyto a další produkty budou vystaveny na stánku 1H-70 na výstavÄ›  ISE 2018 v Amsterdamu

www.christiedigital.com/emea/about-christie/tradeshows-and-events/ise-2018

O spole�nosti Christie®
Christie Digital Systems USA, Inc. je svÄ›tová spoleÄ�nost působící v odvÄ›tví audiovizuálních technologií, která je plnÄ› vlastnÄ›nou dceÅ™inou spoleÄ�ností firmy Ushio, Inc., Japonsko, (burzovní index JP:6925). Je pÅ™ední spoleÄ�ností na trhu, která neustále urÄ�uje standardy, uvádí na trh nejvyspÄ›lejší projektory na svÄ›tÄ› a kompletní systém displejů a audio Å™eÅ¡ení pro kina. SpoleÄ�nost Christie je považována za jednu z nejinovativnÄ›jších firem v oboru audiovizuálních technologií na svÄ›tÄ›. Od maloobchodních displejů pro Hollywood pÅ™es kritická velitelská centra až po uÄ�ebny a cviÄ�né simulátory, zobrazovací Å™eÅ¡ení a projektory spoleÄ�nosti Christie poutají pozornost diváků na celém svÄ›tÄ› svými úchvatnými dynamickými obrazy doprovázenými velkolepým zvukem. Více informací naleznete na internetových stránkách  www.christiedigital.com/emea.  

„Christie” je obchodní znaÄ�ka spoleÄ�nosti Christie Digital Systems USA, Inc., která je registrovaná ve Spojených státech amerických a nÄ›kolika ostatních zemích.
DLP® je chráněná registrovaná zna�ka spole�nosti Texas Instruments
SDVoE je obchodní zna�ka spole�nosti SDVoE Alliance.

NavÅ¡tivte spoleÄ�nost Christie na Stánku 1-H70 

ZDROJ Christie

The following two tabs change content below.
Maria Burns

Maria Burns

Maria is a Viral News Editor who graduated from the University Of California. She likes social media trends, being semi-healthy, Buffalo Wild Wings and vodka with lime. When she isn’t writing, Maria loves to travel. She last went to Thailand to play with elephants and is planning a trip to Bali.
%d bloggers like this: