Společnost Air China Limited oznámila výsledky za první čtvrtletí roku 2018: Zlepšování kvality vývoje pro dosažení značného vzrůstu zisku

By , in PR PR World on .

PEKING, 27. dubna 2018 – Společnost Air China Limited (dále jen „Air China” nebo „Společnost” s dceřinými společnostmi, společně jako „Skupina”) (HKEX: 00753; LSE: AIRC; SSE: 601111: ADR OTC: AIRYY), dnes oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2017 (dále jen „Období”).

Obecné obchodní výsledky

  • Celkový zisk meziročně vzrostl o 66,31 % na 4,024 miliardy RMB
  • Provozní výnosy meziročně vzrostly o 9,11 % na 31,607 miliardy RMB
  • Celkové provozní náklady vzrostly meziročně o 6,71 % na 28,230 miliardy RMB

Provozní a obchodní výsledky

V prvním čtvrtletí roku 2018 se čínská ekonomika rozvíjela stabilně. Vzhledem k tomu, že poptávka obyvatelstva po cestování byla silná, letecká osobní doprava udržovala stabilní růst, zatímco poptávka na trhu s nákladní přepravou se nadále zlepšovala. V průběhu daného období skupina zaznamenala provozní výnos ve výši 31,607 miliardy RMB, což představuje nárůst o 9,11 % oproti stejnému období loňského roku. Celkové provozní náklady činily 28,230 miliardy RMB, což představuje nárůst o 6,71 % oproti stejnému období loňského roku. Celkový zisk činil 4,024 miliardy RMB, což představuje nárůst o 66,31 % ve stejném období loňského roku a čistý zisk připadající na akcionáře společností kótovaných na burze činil 2,628 miliardy RMB, což představuje nárůst o 79,23 % ve stejném období loňského roku.

Během daného období se kapacita cestujících skupiny měřená dostupnými sedadlovými kilometry (ASK) meziročně zvýšila o 10,96 % na 65,758 miliardy. Celková osobní doprava měřená příjmovými kilometry osob (RPK) činila 53,350 miliardy, což znamená meziroční nárůst o 9,75n%. Doprava na domácích, mezinárodních a regionálních trasách dosáhla hodnot 32,596 miliardy, 18,849 miliardy a 1,905 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 7,44 %, 13,65 % a 12,92 %. Faktor vytížení pasažérských míst činil 81,13 %, což je meziročně mírný pokles o 0,90procentního bodu, z čehož faktor vytížení pasažérských míst na domácích, mezinárodních a regionálních trasách činil 83,2 %, 78,28 % a 78,90 %.

Pokud jde o leteckou nákladní přepravu, dostupné nákladní tunokilometry (AFTK) dosáhly výše 3,518 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 9,81 %, zatímco hodnota příjmových nákladních tunokilometrů (RFTK) činila 1,803 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 10,90 %. Faktor vytížení nákladem a poštou dosáhl výše 51,26 %, což znamená meziroční nárůst o 0,51procentního bodu.

Výhledy

Díky pokračujícímu vývoji globálního leteckého průmyslu, stálého růstu čínské makroekonomiky a vlivu řady vyhlášek příznivých pro tento průmysl očekáváme, že společnost bude letos mít větší prostor pro rozvoj. Při dodržování zásad rozvoje „Inovace, koordinace, zelená, otevřenost a sdílení” bude skupina nadále pokračovat v prosazování stability, dále prohlubovat reformy a inovace, posilovat řízení a kontrolu nákladů, optimalizovat strukturu kapitálu a dluhu a upevňovat a zvyšovat konkurenceschopnost, aby tak dosáhla co nejvyšší výkonnosti a udržitelného rozvoje dle svých možností.

O společnosti Air China

Společnost Air China Limited (Air China) je národním vlajkovým přepravcem Číny a předním poskytovatelem služeb spojených s osobní a nákladní leteckou dopravou v Číně. Její provozní ředitelství je v Pekingu, významném domácím a mezinárodním uzlu Číny. Poskytuje také služby související s leteckou dopravou, včetně údržby letadel, pozemních služeb v Pekingu, Čcheng-tu a na dalších místech. K 31. prosinci roku 2017 skupina provozovala flotilu 655 letadel s průměrným věkem 6,53 let, ze kterých společnost Air China provozovala 396 letadel s průměrným věkem 6,57 let. Počet tras osobní dopravy dosáhl 420, z toho 101 mezinárodních, 16 regionálních a 303 vnitrostátních tras. Síť společnosti pokrývala 40 zemí a regionů na celém světě a 185 měst, včetně 66 mezinárodních, 3 regionálních a 116 tuzemských měst. Společnost Air China je od 15. prosince 2004 kótována na burze cenných papírů v Hongkongu a londýnské burze cenných papírů pod kódy 00753 a AIRC. Od 18. srpna 2006 je společnost Air China kótována na šanghajské burze pod číslem 601111. Další informace naleznete na stránkách společnosti Air China: www.airchina.com.cn.

Prohlášení o bezpečném přístavu

Tato tisková zpráva obsahuje předpoklady a výhledová prohlášení, která odrážejí současné názory společnosti v souvislosti s budoucími událostmi a finančními výkony. Tyto názory jsou založeny na současných předpokladech, které jsou předmětem různých rizik a které se mohou časem měnit. Neexistuje jistota, že budoucí události nastanou nebo že předpoklady společnosti budou správné. Skutečné výsledky se mohou lišit od plánovaných. 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpg

SOURCE Air China

Related Links

HTTP://www.airchina.com/

The following two tabs change content below.
Jasmine Petters

Jasmine Petters

Jasmine hails from the city of Nizams, Hyderabad, and is currently pursuing her M.D. from there only. She is an internet wizard and has keen passion in All Things tech. She is a regular Comment contributor for The Daily Telescope and writes a Web column, in which she covers war, sports, and everything in between.
%d bloggers like this: