Společnost Air China Limited oznámila výsledky za první čtvrtletí roku 2018: Zlepšování kvality vývoje pro dosažení značného vzrůstu zisku

By , in PR PR World on .

PEKING, 27. dubna 2018 – Společnost Air China Limited (dále jen „Air China” nebo „Společnost” s dceřinými společnostmi, společně jako „Skupina”) (HKEX: 00753; LSE: AIRC; SSE: 601111: ADR OTC: AIRYY), dnes oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2017 (dále jen „Období”).

Obecné obchodní výsledky

  • Celkový zisk meziročně vzrostl o 66,31 % na 4,024 miliardy RMB
  • Provozní výnosy meziročně vzrostly o 9,11 % na 31,607 miliardy RMB
  • Celkové provozní náklady vzrostly meziročně o 6,71 % na 28,230 miliardy RMB

Provozní a obchodní výsledky

V prvním čtvrtletí roku 2018 se čínská ekonomika rozvíjela stabilně. Vzhledem k tomu, že poptávka obyvatelstva po cestování byla silná, letecká osobní doprava udržovala stabilní růst, zatímco poptávka na trhu s nákladní přepravou se nadále zlepšovala. V průběhu daného období skupina zaznamenala provozní výnos ve výši 31,607 miliardy RMB, což představuje nárůst o 9,11 % oproti stejnému období loňského roku. Celkové provozní náklady činily 28,230 miliardy RMB, což představuje nárůst o 6,71 % oproti stejnému období loňského roku. Celkový zisk činil 4,024 miliardy RMB, což představuje nárůst o 66,31 % ve stejném období loňského roku a čistý zisk připadající na akcionáře společností kótovaných na burze činil 2,628 miliardy RMB, což představuje nárůst o 79,23 % ve stejném období loňského roku.

Během daného období se kapacita cestujících skupiny měřená dostupnými sedadlovými kilometry (ASK) meziročně zvýšila o 10,96 % na 65,758 miliardy. Celková osobní doprava měřená příjmovými kilometry osob (RPK) činila 53,350 miliardy, což znamená meziroční nárůst o 9,75n%. Doprava na domácích, mezinárodních a regionálních trasách dosáhla hodnot 32,596 miliardy, 18,849 miliardy a 1,905 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 7,44 %, 13,65 % a 12,92 %. Faktor vytížení pasažérských míst činil 81,13 %, což je meziročně mírný pokles o 0,90procentního bodu, z čehož faktor vytížení pasažérských míst na domácích, mezinárodních a regionálních trasách činil 83,2 %, 78,28 % a 78,90 %.

Pokud jde o leteckou nákladní přepravu, dostupné nákladní tunokilometry (AFTK) dosáhly výše 3,518 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 9,81 %, zatímco hodnota příjmových nákladních tunokilometrů (RFTK) činila 1,803 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 10,90 %. Faktor vytížení nákladem a poštou dosáhl výše 51,26 %, což znamená meziroční nárůst o 0,51procentního bodu.

Výhledy

Díky pokračujícímu vývoji globálního leteckého průmyslu, stálého růstu čínské makroekonomiky a vlivu řady vyhlášek příznivých pro tento průmysl očekáváme, že společnost bude letos mít větší prostor pro rozvoj. Při dodržování zásad rozvoje „Inovace, koordinace, zelená, otevřenost a sdílení” bude skupina nadále pokračovat v prosazování stability, dále prohlubovat reformy a inovace, posilovat řízení a kontrolu nákladů, optimalizovat strukturu kapitálu a dluhu a upevňovat a zvyšovat konkurenceschopnost, aby tak dosáhla co nejvyšší výkonnosti a udržitelného rozvoje dle svých možností.

O společnosti Air China

Společnost Air China Limited (Air China) je národním vlajkovým přepravcem Číny a předním poskytovatelem služeb spojených s osobní a nákladní leteckou dopravou v Číně. Její provozní ředitelství je v Pekingu, významném domácím a mezinárodním uzlu Číny. Poskytuje také služby související s leteckou dopravou, včetně údržby letadel, pozemních služeb v Pekingu, Čcheng-tu a na dalších místech. K 31. prosinci roku 2017 skupina provozovala flotilu 655 letadel s průměrným věkem 6,53 let, ze kterých společnost Air China provozovala 396 letadel s průměrným věkem 6,57 let. Počet tras osobní dopravy dosáhl 420, z toho 101 mezinárodních, 16 regionálních a 303 vnitrostátních tras. Síť společnosti pokrývala 40 zemí a regionů na celém světě a 185 měst, včetně 66 mezinárodních, 3 regionálních a 116 tuzemských měst. Společnost Air China je od 15. prosince 2004 kótována na burze cenných papírů v Hongkongu a londýnské burze cenných papírů pod kódy 00753 a AIRC. Od 18. srpna 2006 je společnost Air China kótována na šanghajské burze pod číslem 601111. Další informace naleznete na stránkách společnosti Air China: www.airchina.com.cn.

Prohlášení o bezpečném přístavu

Tato tisková zpráva obsahuje předpoklady a výhledová prohlášení, která odrážejí současné názory společnosti v souvislosti s budoucími událostmi a finančními výkony. Tyto názory jsou založeny na současných předpokladech, které jsou předmětem různých rizik a které se mohou časem měnit. Neexistuje jistota, že budoucí události nastanou nebo že předpoklady společnosti budou správné. Skutečné výsledky se mohou lišit od plánovaných. 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpg

SOURCE Air China

Related Links

HTTP://www.airchina.com/

%d bloggers like this: